Bisnode mBIG
Twoje źródło informacji
gospodarczej

W związku z zagrożeniem związanym z koronawirusem, ze względów bezpieczeństwa biuro Bisnode mBIG zostało zamknięte do odwołania. W pilnych sprawach prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@m-big.com lub o kontakt pod numerem +48 22 430 79 70, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 16:00.”

Bisnode mBIG to jedyne w Polsce Międzynarodowe Biuro Informacji Gospodarczej wsparte wiedzą i doświadczeniem nabytym w ramach działalności Bisnode Polska, największej wywiadowni gospodarczej w kraju.

 

map_3.png

 

Jesteśmy częścią skandynawskiej grupy świadczącej usługi w 19 krajach, w których zatrudniamy łącznie 2100 pracowników. Ponad 150.000 klientów korzysta z rozwiązań Bisnode co czyni nas europejskim liderem w dostarczaniu danych i analiz. Posiadamy bogate ponad 20 letnie doświadczenie w działalności biur kredytowych oraz ocenie scoringowej w krajach nordyckich.

Warsaw Spire - Bisnode Polska

Wprowadzenie Bisnode mBIG, jako pierwszego w kraju Biura Informacji Gospodarczej o skali międzynarodowej, poszerza ofertę Bisnode i wzmacnia pozycje firmy jako krajowego i europejskiego lidera w dostarczaniu analiz i danych typu Smart Data. Efektem tego działania jest decyzja o założeniu Bisnode mBIG S.A. w grudniu 2016r. i złożenie formalnego wniosku (z dn. 21.04.2017) do Ministra Rozwoju o pozwolenie na działalność Bisnode mBIG – zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dn. 09.04.2010r

Regulamin Biura został ostatecznie zatwierdzony przez Ministerstwo Rozwoju w dniu 25 czerwca 2019 i spełnia wymogi RODO.

Poverenje

Dostęp do aktualnej i wiarygodnej informacji gospodarczej jest podstawą wysokiej jakości życia gospodarczego. Pomaga w podejmowaniu trafnych decyzji, zwiększa konkurencyjność i sprzedaż, redukuje koszty, przełamuje w biznesie bariery pomiędzy Partnerami i promuje rzetelność.

Nasi klienci mogą za naszym pośrednictwem przekazywać oraz sprawdzać informacje gospodarcze dotyczące przedsiębiorców, konsumentów oraz ich samych. Przyjmujemy, przechowujemy i ujawniamy dane zarówno o dłużnikach, jak i o płatnikach, którzy regulują terminowo swoje zobowiązania finansowe. Współpraca z nami zmniejsza ryzyko zawarcia transakcji obarczonej ryzykiem utraty lub opóźnienia  zapłaty a także zwiększa skuteczność narzędzi i procedur odzyskiwania wierzytelności.

zpf_związek_przedsiębiorstw_finansowych.jpg

Od 2017r. Bisnode Międzynarodowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. jest członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Jako członek ZPF Bisnode mBIG przestrzega Zasad Dobrych Praktyk - https://zpf.pl/etyka/zasady-dobrych-praktyk/

W 2018r. został nam przyznany Certyfikat Etyczny ZPF, co potwierdza zgodność praktyk biznesowych z Zasadami Dobrych Praktyk ZPF.

Informujemy również iż każdy ma prowo złożyć wniosek do komisji etyki ZPF pod adresem: etyka@zpf.pl.

beatriz-perez-moya-XN4T2PVUUgk-unsplash.jpg

„Aktualizacja informacji kierowanych do dłużników o umieszczeniu w BIG”

Digital.jpg

Bisnode Międzynarodowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. połączone ze wszystkimi BIG’ami!

Załóż konto

Zadzwoń pod numer:
+48 22 430 79 70
lub
wyślij email na adres:
kontakt@m-big.com

Kontakt

Bisnode Międzynarodowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

 

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, iż zgodnie z regulaminem mBIG, dostępnym w zakładce „Dokumenty”, obsługa interesantów odbywa się głównie drogą mailową, pocztową lub telefoniczną.

 

tel: +48 22 430 79 70

Adres: Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

The page should remain active until 01.01.2022