W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO), przypominamy Państwu iż w treści kierowanych do dłużników wezwań do zapłaty, zawierających ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do Biura Informacji Gospodarczej (BIG), powinna zostać dodana informacja o ograniczeniu stosowania art. 21 ust. 1 RODO do przetwarzania przez Państwa jako wierzycieli - w związku z przekazaniem do BIG informacji gospodarczych - danych osobowych o dłużniku będącym osobą fizyczną.

 

Dla ułatwienia Państwu zmiany treści stosowanych wezwań do zapłaty poniżej przedstawiamy przykład klauzuli dotyczącej powyższej kwestii:

Informujemy jednocześnie, iż do przetwarzania danych osobowych przez wierzycieli w związku z przekazaniem do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o dłużniku będącym osobą fizyczną nie stosuje się przepisu art. 21 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Zachęcamy do kontaktu w przypadku pytań.